• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Ciclevir 200

Ðiều trị khởi đầu và dự phòng tái nhiễm virus Herpes simplex typ 1 và...

Thuốc Mediplex

Ðiều trị khởi đầu và dự phòng tái nhiễm virus Herpes simplex typ 1 và...

Thuốc Miberivu 400

Ðiều trị khởi đầu và dự phòng tái nhiễm virus Herpes simplex typ 1 và...

Thuốc USclovir 400

Ðiều trị khởi đầu và dự phòng tái nhiễm virus Herpes simplex typ 1 và...

Thuốc Mangoherpin 200

– Mangiferin có tác dụng kháng virus đối với nhóm virus Herpes, cho hiệu lực...

Thuốc Sosvir

Thuốc Sosvir chứa Sofosbuvir là chất ức chế men trùng hợp các nucleotide của...

Thuốc Docyclos

Thuốc Docyclos chứa 100mg Lamivudin có tác dụng kháng virus viêm gan B ở mọi...

Aluvia

Là một thuốc chống HIV-1 theo toa thuốc được gọi là một chất ức chế...

Thong ke