• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Omnipaque

Iohexol được dùng rộng rãi trong X quang chẩn đoán hình ảnh y khoa

Thuốc Xenetix 300

Chụp đường tiết niệu qua đường tĩnh mạch. Chụp cắt lớp vi tính sọ não và...

Thuốc Telebrix

Thuốc được chỉ định dùng cản quang trong chẩn đoán hình ảnh y khoa

Thuốc Gadobutrol

Thuốc được dùng chẩn đoán trong chụp cộng hưởng từ hạt nhân

Thuốc Gadovist

Thuốc được dùng chẩn đoán trong chụp cộng hưởng từ hạt nhân

Thuốc Ultravis

Thuốc tiêm Ultravis được sử dụng để giúp chẩn đoán hoặc phát hiện các vấn...

Thuốc Lopromid

Thuốc tiêm iopromide được sử dụng để giúp chẩn đoán hoặc phát hiện các vấn...

Thuốc Omniscan

Gadodiamide là một chất tương phản cho hình ảnh cộng hưởng từ sọ và tủy...

Thong ke