• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Return 90

Điều trị viêm đa khớp dạng thấp, viêm đốt sống cứng khớp; giảm đau &...

Thuốc XIBRA 90

Điều trị viêm đa khớp dạng thấp, viêm đốt sống cứng khớp; giảm đau &...

Thuốc Agilecox 100

Giảm triệu chứng trong thoái hóa khớp, viêm đa khớp dạng thấp, viêm đốt sống...

Thuốc MAGRAX-F

Điều trị viêm đa khớp dạng thấp, Giảm triệu chứng trong thoái hóa khớp, viêm...

Thuốc Etotab 60

Điều trị viêm đa khớp dạng thấp, viêm đốt sống cứng khớp

Thuốc Etorowin

Điều trị viêm đa khớp dạng thấp, viêm đốt sống cứng khớp

Thuốc Nureeto 90

Điều trị thoái hóa khớp, viêm đốt sống cứng khớp

Thuốc Exibcure

Giảm triệu chứng trong thoái hóa khớp, viêm đa khớp dạng thấp, viêm đốt sống...

Thong ke