• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Dipolac G

Điều trị Các trường hợp nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm ngoài da có nhạy cảm...

Nuvats

Điều trị tại chỗ ngắn ngày (dưới 2 tháng) các biểu hiện viêm, ngứa do...

Neutasol

Điều trị tại chỗ ngắn ngày (dưới 2 tháng) các biểu hiện viêm, ngứa do...

Clobap

Điều trị tại chỗ ngắn ngày (dưới 2 tháng) các biểu hiện viêm, ngứa do...

Amfacort

Điều trị tại chỗ ngắn ngày (dưới 2 tháng) các biểu hiện viêm, ngứa do...

Thuốc Tacrocap 0.5 mg

Điều trị chàm thể tạng.

Thuốc Neosporin

Đẩy nhanh việc chữa lành vết thương, giảm thiểu để lại sẹo sau khi lành...

Thuốc Genskinol

Điều trị Các trường hợp nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm ngoài da có nhạy cảm...

Thong ke