• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Gel CiACCA

CIACCA được chỉ định điều trị tình trạng da bị mụn trứng cá ở mức...

Medskin

Điều trị nhiễm Herpes simplex da bao gồm herpes môi và herpes sinh dục,...

Arotabin

Điều trị nhiễm Herpes simplex da bao gồm herpes môi và herpes sinh dục,...

Acyclovir Stada

Điều trị nhiễm Herpes simplex da bao gồm herpes môi và herpes sinh dục,...

Cadirovib

Điều trị nhiễm Herpes simplex da bao gồm herpes môi và herpes sinh dục,...

Beprosazone

Thuốc làm giảm những biểu hiện viêm của bệnh da dày sừng và bệnh da...

Pesancort

Các bệnh da do viêm khi xảy ra hoặc có thể xảy ra nhiễm khuẩn....

Bividerm

Các bệnh da do viêm khi xảy ra hoặc có thể xảy ra nhiễm khuẩn....

Thong ke