• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Flucistad

được chỉ định để điều trị nhiễm trùng da do tụ cầu trùng, liên cầu...

Thuốc Fendexi

được chỉ định để điều trị nhiễm trùng da do tụ cầu trùng, liên cầu...

Thuốc Pusadine

được chỉ định để điều trị nhiễm trùng da do tụ cầu trùng, liên cầu...

Thuốc Cadicidin

được chỉ định để điều trị nhiễm trùng da do tụ cầu trùng, liên cầu...

Thuốc Pesancidin

được chỉ định để điều trị nhiễm trùng da do tụ cầu trùng, liên cầu...

Benzosali

– Các bệnh nấm da, nấm kẽ, lang ben, nấm tóc. – Viêm da tiết bã...

Kem Zonaarme

Điều trị nhiễm Herpes simplex da bao gồm herpes môi và herpes sinh dục,...

Agiclovir 5%

Điều trị nhiễm Herpes simplex da bao gồm herpes môi và herpes sinh dục,...

Thong ke