• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Mediclovir

Điều trị nhiễm Herpes simplex da bao gồm herpes môi và herpes sinh dục,...

Mibeviru cream

Điều trị nhiễm Herpes simplex da bao gồm herpes môi và herpes sinh dục,...

Thuốc Hasaderm

Được chỉ định làm giảm các biểu hiện viêm của chứng vẩy nến và tiết...

Thuốc Maxgel

Điều trị Các trường hợp nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm ngoài da có nhạy cảm...

Thuốc Gentridecme

Điều trị Các trường hợp nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm ngoài da có nhạy cảm...

Hemprenol

Làm giảm các biểu hiện viêm trong các bệnh da đáp ứng với corticosteroid. Điều trị...

Thuốc Tratrison

Điều trị Các trường hợp nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm ngoài da có nhạy cảm...

Neutasol

Điều trị tại chỗ ngắn ngày (dưới 2 tháng) các biểu hiện viêm, ngứa do...

Thong ke