• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Lotusalic

Được chỉ định làm giảm các biểu hiện viêm của chứng vẩy nến và tiết...

Lotusone cream

Làm giảm các biểu hiện viêm trong các bệnh da đáp ứng với corticosteroid. Điều trị...

Thuốc Gentameson

Điều trị Các trường hợp nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm ngoài da có nhạy cảm...

Thuốc Betacylic

Được chỉ định làm giảm các biểu hiện viêm của chứng vẩy nến và tiết...

Thuốc Dibetalic

Được chỉ định làm giảm các biểu hiện viêm của chứng vẩy nến và tiết...

Thuốc Lotusalic

Được chỉ định làm giảm các biểu hiện viêm của chứng vẩy nến và tiết...

Thuốc Gentizone

Điều trị Các trường hợp nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm ngoài da có nhạy cảm...

Thuốc Genfredrem

Điều trị Các trường hợp nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm ngoài da có nhạy cảm...

Thong ke