• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Siro điều trị ho Abrocto

Thuốc tiêu chất nhầy đường hô hấp, dùng trong các trường hợp: - Các bệnh cấp...

Thuốc Bromhexin 8mg

Thuốc có tác dụng làm tan đàm trong viêm khí phế quản, viêm phế quản...

Hacimux 600

Tiêu nhày trong các bệnh phế quản-phổi cấp & mãn tính kèm theo tăng tiết...

Tofluxine

Chứng ho do họng & phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường...

Bromhexin 4

Bệnh đường hô hấp tăng tiết đàm & khó long đàm như viêm phế quản...

Apimuc 200

Tiêu nhày trong các bệnh phế quản-phổi cấp & mãn tính kèm theo tăng tiết...

Apimuc 200

Tiêu nhày trong các bệnh phế quản-phổi cấp & mãn tính kèm theo tăng tiết...

Tebunesin

Điều trị co thắt phế quản và tiết nhầy do hen phế quản , viêm phế...

Thong ke