• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Apitim 5

Apitim 5 dùng điều trị tăng huyết áp, đặc biệt ở người bệnh có những...

Apival 80

Điều trị tăng huyết áp, suy tim

Apibestan 300 - H

Điều trị tăng huyết áp nguyên phát trên các bệnh nhân không được kiểm soát...

Apibestan 150 - H

Điều trị tăng huyết áp nguyên phát trên các bệnh nhân không được kiểm soát...

Bivotzi 80/25

Thuốc phối hợp telmisartan và hydroclorothiazid để điều trị tăng huyết áp vô căn ở...

Bivitanpo 100

Điều trị tăng HA từ nhẹ đến trung bình, dùng riêng lẻ hay kết hợp...

Thuốc AMBIDIL 5

AMBIDIL 5: Điều trị tăng huyết áp (có thể điều trị tăng huyết áp ở...

Thuốc IRCOVAS 150

IRCOVAS 150 dung cho: Bệnh cao huyết áp: Irbesartan được sử dụng đơn độc hay...

Thong ke