• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Acantan 16

Acantan thường được sử dụng để điều trị cao huyết áp. Hạ huyết áp giúp...

Thuốc Candesartan

Candesartan thường được sử dụng để điều trị cao huyết áp. Hạ huyết áp giúp...

Thuốc Nicarlol 2,5

Thuốc được sử dụng để điều trị chứng cao huyết áp. Việc điều tri hiệu...

Thuốc Nicarlol 5

Thuốc được sử dụng để điều trị chứng cao huyết áp. Việc điều tri hiệu...

Thuốc Nebivolol

Nebivolol được sử dụng để điều trị chứng cao huyết áp. Việc điều tri hiệu...

Thuốc Lercanipin

Thuốc lercanidipine để điều trị tăng huyết áp (huyết áp cao). Những người bị huyết...

Thuốc Lercanidipine

Thuốc lercanidipine để điều trị tăng huyết áp (huyết áp cao). Những người bị huyết...

Thuốc Aucardil 12,5

Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực, suy tim

Thong ke