• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Nifedipin STADA® 10 mg

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa...

Nifedipin T20 STADA® retard

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên Thành phần: Mỗi viên bao phóng thích chậm chứa nifedipin...

Nitrostad retard 2.5

Quy cách: Hộp 4 vỉ x 15 viên Hộp 6 vỉ x 10 viên Hộp 10 vỉ x...

Pamidstad 2,5

Quy cách: Hộp 1 vỉ x 30 viên Hộp 2 vỉ x 30 viên Thành phần: Mỗi viên nén...

Perindastad 4

Quy cách: Hộp 1 vỉ x 30 viên Thành phần: Mỗi viên nén chứa perindopril...

Rosuvastatin STADA® 10 mg / Rosuvastatin STADA® 20 mg

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên Thành phần: Rosuvastatin STADA® 10 mg: Mỗi viên nén...

Sezstad 10

Quy cách: Hộp 1 vỉ x 10 viên Hộp 3 vỉ x 10 viên Hộp 6 vỉ x...

Simvastatin STADA® 10/20mg

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên Thành phần: Mỗi viên nén bao phim Simvastatin...

Thong ke