Levocetrizine 5mg

Thuốc kháng histamin H1 đồng phân của Cetrizine tác dụng mạnh hơn với liều thấp hơn nên cũng ít gây buồn ngủ hơn so với Cetrizine
HOTLINE: 0975498284

Viêm mũi dị ứng theo mùa (bao gồm các triệu chứng ở mắt), Viêm mũi dị ứng không theo mùa, Chàm mạn tính.

Thuốc ngậm ho Long đờm Ambroxol(Ligasol Lozenge)
Thuốc ho CARSAKID