Thuốc ngậm ho Long đờm Ambroxol(Ligasol Lozenge)
Thuốc ho CARSAKID
IBUPROFEN 400mg SỦI BỌT
Phong tê thấp HD
THUỐC KẼM HỮU CƠ SI RÔ
Siro Bufecol 100(Ibuprofen 100mg)
Thuốc ho Habroxol(Ambroxol)
Tebunesin
Thuốc nhỏ mắt Bralcib
Thuốc mỡ Tranlippo
Thuốc Penstan(Biseptol gói)